PIM MULIER

“Potsierlijk viel het niet te noemen. Daarvoor liepen er op de koude, maar heldere donderdag 15 april 1954 te veel belangrijke mensen achter de kist met daarin Willem Johan Herman Mulier, geboortig uit een oud Frans geslacht en daarom rijmend op twee. Maar een beetje...