Agenda

april 2019
di
09

Vrouwen van Nu

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam. Slotavond met optreden van ‘Joukje en Froukje’.

za
13

Trekkerdei

Vanaf 10:30 tot 15:30 uur

Terrein mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat

za
13

Nij Libben Blazersklas

Vanaf 20:00 uur

Voorjaarsconcert Blazersklas in De Gekroonde Roskam

ma
15

Koekactie KV Pim Mulier

di
16

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam. Slotavond en maatkaarten.

vr
19

Ald papier foar Nij Libben

Vanaf 07:00 uur