Nieuws

Persbericht Dorpsbelang over enquete AZC

De redactie van De Koepel ontving het volgende persbericht van Dorpsbelang Witmarsum over de besluitvorming en de enquête. Persbericht Dorpsbelang AZC: Witmarsum bepaalt wat er in Witmarsum gebeurt Dorpsbelang Witmarsum heeft een werkgroep samengesteld die als taak...

Der binne noch in pear kaarten foar Irolt!!

It konsert fan de groep “Irolt” op sneintemiddei 17 jannewaris 2016 yn De Gekroonde Roskam wie binnen de koartste kearen útferkocht. Om dy reden is dan ek besletten om in ekstra konsert yn Wytmarsum te jaan. Dit ekstra konsert fynt ek op sein 17 janiaris plak fine en...

Sinterklaas in Witmarsum

Op zaterdag 21 november komt Sinterklaas en zijn Pieten naar Witmarsum. Hij heeft aan het WOK doorgegeven dat hij om 13.30 uur aankomt bij de landtong. Om de Sint en de Pieten met de kinderen een leuke middag te bezorgen heeft Witmarsum speciaal voor aan...

Klúnfeest!

Op zaterdag 23 januari 2016 organiseert Klúnfeest in De Gekroonde Roskam een benefietavond voor ‘Te Plak’ in Pingjum. De entree voor de avond bedraagt € 5,00. De kaarten worden aan de zaal verkocht. Tijdens deze avond kunt u genieten van activiteiten...