Nijs

Programma Dodenherdenking 4 mei 2023

Op 4 mei organiseert Dorpsbelang Witmarsum rondom de Koepelkerk de jaarlijkse Dodenherdenking. Met medewerking van militairen, leerlingen van OBS De Utskoat, raadslid Jos de Boer, Ids Koopal en muziekvereniging Nij Libben. Lees verder voor het programma van de...

Jeugdkoepel

De Koepel bestaat 75  jaar. Eén van de activiteiten in dit jubileumjaar is het uitbrengen in juni van een Jeugdkoepel in samenwerking met de beide basisscholen in Witmarsum, de Bonkelder en de Utskoat. De Jeugdkoepel wordt gevuld met verhalen, gedichten strips een...

Weggeefkast in Schettens

De energieprijzen rijzen de pan uit, maar ook veel andere dingen worden steeds duurder. En dat terwijl het minimumloon niet in dezelfde mate stijgt. Niet gek dat je wellicht niet genoeg meer overhoudt voor je boodschappen. Daarom staat in Schettens staat sinds kort...

Dialoogtafel over geweld en agressie

Op woensdagavond 2 november om 20.00 uur is er in de Doopsgezinde kerk in Witmarsum een dialoogtafel over agressie in geweld. Overal om ons heen horen we verhalen over geweld van mensen tegen mensen – en dieren, en de natuur. Het is wereldwijd geweld, maar ook in ons...

Theatervoorstelling ‘Bijke’ in Kimswerd

Op vrijdag 21 oktober om 20.00 uur speelt theatergezelschap Pier21 in MFC Piers Stee in Kimswerd de Friestalige voorstelling ‘Bijke’. Een voorstelling over eenzaamheid, met Joke Tjalsma, Theun Plantinga en Bobbie als speciale gast in de titelrol. Eén hond...

Tige slagge Freonenjûn fan De Koepel

Sa’n 25 freonen en freondinnen fan De Koepel kamen op freed 1april yn ‘e kunde mei stabij Liv – sprek út Lieuw – van Lieveren, syn baaske, illustrator Tjibbe Hooghiemstra en skriuwer en ferhaleferteller Douwe Kootstra. Mei syn trijen...