De Zonnebloem Witmarsum organiseert een gezellige ochtend in de kerstsfeer van het Groencentrum Witmarsum. Aanmelden kan tot 5 december bij Fokje Bouma (0517-532244) of Jelly Fokkema (0517-531830)