De ‘Historische Tractorvriend Witmarsum’ organiseert het eerste tractor-evenement van het jaar in deze omgeving. Locatie: terrein van mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat te Witmarsum