Een gezellige ochtend in de kerstsfeer van het Groencentrum in Witmarsum. Kosten € 5,– per persoon. Opgeven tot en met 2 december bij Fokje Bouma, (0517) 532244 of Jelly Fokkema (0517) 531830.