Ek op it leugenbankje Het Nieuwe Normaal…Foar de Corona…folle bank (lekker smûk) der moatte hast stuollen by

….en yn de Coronatiid…mear as de helte minder manlju, mar se hâlde harren kreas oan de 1,5 meter ôfstân