A: Tsjerkelân 38 8748 BJ Wytmarsum | T: 0517-531205 | E: redactie@dekoepel.frl

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

Posted by Gerke Terpstra in Nieuws | 0 comments

17.01.17

Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding, telefoon 0517-531456 of activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl

Werkzaamheden Flietsterbosk

Posted by Gerke Terpstra in Nieuws | 0 comments

Natuurmonumenten verricht binnenkort werkzaamheden in het Flietsterbosk in Witmarsum. Een bericht van boswachter Sander Veenstra.  

Antwoorden Kunstprijsvraag Witmarsum2018

Posted by Gerke Terpstra in Nieuws | 0 comments

Een compliment voor de mensen die de vragen hebben beantwoord. Er waren wat gemakkelijker en wat moeilijker vragen bij. Als je goed zocht, kon je alle antwoorden vinden op internet. Er waren een paar mensen bij met nul fouten. Deze antwoordformulieren hebben we gecontroleerd op de juiste spelling en daarna op de gedetailleerde antwoorden. Uiteindelijk was de terechte winnaar: Bertina Schaaphok. De Kunstwerkgroep: Tjittie Koopmans en Gerrit Tol.  

Kunstprijsvraag 2016 antwoorden_000001

De juiste antwoorden

Kunstprijsvraag 2016 antwoorden_000002    

NLdoet in Aylva State

Posted by Gerke Terpstra in Nieuws | 0 comments

NLdoet in Aylva State

Op zaterdagmiddag 12 maart werden 30 bezoekers, zowel uit de wijk als bewoners, welkom geheten in de Grytmanseal van Woonzorgcentrum Aylva State in Witmarsum. In het kader van NLdoet kregen de aanwezigen een High Tea aangeboden. Sjoukje Zuidema van de activiteitenbegeleiding: "Onder het genot van allerlei heerlijke hapjes, een praatje en puzzel  werd het een zeer aangename middag. We willen bakkerij De Schiffart en leverancier Distrivers bedanken voor de sponsoring van deze middag."        

Vrijwilliger bij Aylva State. Iets voor jou?

Posted by Gerke Terpstra in Nieuws | 0 comments

Vrijwilliger bij Aylva State. Iets voor jou?

In Aylva State vinden veel activiteiten plaats waarbij de inzet van vrijwilligers onmisbaar is. Omdat een aantal vrijwilligers stopt zijn wij nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij de activiteiten.

Om welke activiteiten gaat het?

Iemand die ons per  juni  2016 op dinsdag- en/of donderdagmiddag wil assisteren bij de activiteiten die aangeboden worden op de dagbesteding. U moet hierbij denken aan: thee schenken, een praatje maken, assisteren bij de activiteit, koffie drinken, afwassen met bewoners, enzovoorts. Ook zoeken wij een vrijwilliger die ons wil helpen om de groentetuin te onderhouden. Het gaat om twee kleine stukjes grond waar de bewoners van de dagbesteding groente verbouwen. Samen met een vrijwilliger willen zij dit graag ook deze zomer weer oppakken.

Belangstelling?

Heeft een van bovenstaande activiteiten uw interesse gewekt? Bel of mail dan naar Aylva State en vraag naar Sjoukje Zuidema of Wendy Livsey. Zij kunnen u van meer informatie geven. Telefonisch via: 0517 531456  of via email: activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl Heel graag tot ziens in Aylva State