A: Tsjerkelân 38 8748 BJ Wytmarsum | T: 0517-531205 | E: redactie@dekoepel.frl

út de âlde doaze

Wythus

Tram Witmarsum

Hoofdstraat Witmarsum

Witmarsum 1917

Bolswarderweg 1910

Keatsplein 1927

De brug 1927

Arumerweg 1907

Herestraat 1939

Tramweg 1903

Bolswarderweg 1940

Hurddraversbaan 1902

Hurddraversbaan 1917

De brug 1909

Dorpskern 1936

Hoofdstraat 1936

Herestraat 1950

Kafé Kuperus 1931

Het pand van de gebr. Werkhoven 1937

Doppsgezinde kerk voor 1940