A: Tsjerkelân 38 8748 BJ Wytmarsum | T: 0517-531205 | E: redactie@dekoepel.frl

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

Posted by Gerke Terpstra in Nieuws | 0 comments

Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding, telefoon 0517-531456 of activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl

Comments are closed.