Thuiszorg Patyna en de Locatie Aylva State organiseren een optreden van het Popkoar Wytmarsum en een Kerstdinet onder het motto: ‘Mei elkoar tegen eenzaamheid’
15.00 uur, De Ontmoeting, Popkoar Wytmarsum.
17.00 uur, Kerstdiner in het Restaurant.
Kerstdiner inclusief Popkoar: € 17,50 pp (exclusief consumptie). Alleen het Kerstdiner: € 15,- pp. Alleen het Popkoar: € 2,50 pp. Introducees zijn welkom. Opgave graag voor 16 December bij de Receptie Aylva State, (0517) 531 456. We zien u graag op 22 december!