In de Doopsgezinde kerk in Witmarsum wordt informatie gegeven over onder andere de kerkgebouwen en religies in het dorp, de geschiedenis van de sociale en politieke ontwikkelingen, de figuur en betekenis van Menno Simons. De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers van het jaarlijkse Tsjerkepaad, maar ook andere belangstellende zijn van harte welkom. Opgeven kan vóór 8 maart bij Marijke Baarda, marijkebaarda@ziggo.nl , (0517) 531996 of bij Flora Visser, flora.visser@gmail.com , (0515) 232415