De Feestcommissie van Dorpsbelang en de Ondernemersvereniging Witmarsum nodigen jullie van harte uit voor een spetterende Nieuwjaarsborrel, met medewerking van Sipke de Boer. Graag voor 4 januari aangeven dat jullie komen via feestcommissie@witmarsum.com
Lokatie: Kelderhuis Attractieverhuur, De Túnen 6-8.