In de Doopsgezinde Vermaning – hoek Menno Simonsstraat en Arumerweg – wordt een nieuwe start gemaakt met het maken van vluchtelingenquilts en rugtasjes voor vluchtelingen. De tasjes worden gemaakt volgens een vast patroon en daarna gevuld met schoolspullen of spullen voor persoonlijke hygiëne.