De Trekkerdei wordt gehouden op het erf van mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat te Witmarsum. Naast klassieke tractoren staan er ook klassieke vrachtwagens, brommers en motoren van voor 1980. Daarnaast krijgen deelnemers de gelegenheid om iets te koop aan te bieden. Aanmelden en meer informatie: trekkerdei@hotmail.com