Ook in Pingjum en Witmarsum doen de kerken weer mee aan Tsjerkepaad. Het gaat om de Victoriuskerk en It Skûltsjerkje in Pingjum en de Koepelkerk of Bonifatiuskerk en de Doopsgezinde Vermaning in Witmarsum. Deze kerken hebben gemeen dat ze alle vier een link hebben met het verhaal van Menno Simons, de enige Nederlandse kerkhervormer. De kerken zijn open op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. It Skûltsjerkje in Pingjum is open van 14.00 tot 16.00 uur.