Een wilde kaatspartij voor leden en niet-leden van KV Pim Mulier. Iedere dame kan meedoen, ook als je nog nooit hebt gekaatst of niet woonachtig bent in Witmarsum. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Opgave kan per e-mail (kvpimmulier@gmail.com)  of bij één van de bestuursleden.