Voedselactie in supermarkt Poiesz te Witmarsum. Het doel van de Dorcas Voedselactie is om voedselpakketten in te zamelen voor de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit.Dorcas deelt het voedsel in voedselpakketten uit, via kerken en organisaties, aan deze kwetsbare mensen in de samenleving . In de praktijk zijn dit ouderen, mensen met een handicap (in hun familie) en chronisch zieken. Gemiddeld één of twee keer per jaar krijgen deze mensen een voedselpakket uit Nederland. De voedselpakketten worden verspreid in Albanië, Moldavië, Roemenië, Oekraïne.