Agenda

mei 2022
za
21

Kunstkuier XL Pingjum

t/m 19-06-2022

Kunstkuier en ander activiteiten. Zie: www.kunstachterdijken.nl

za
21

Slotdag SV Mulier

Plaats: MFC It Fliet. Slotdag met wedstrijden en activiteiten voor de jeugd en ’s avonds livemuziek met medewerking van Double Party en draaiend rad in de kantine.

 

za
21

St. Koepelconcerten en Ruuge Rockerts presenteren…Moonshark

Vanaf 20:00 uur

Een benefietconcert voor gevluchte Oekraïners door de band Moonshark bij Fairsound aan de Túnen 12 in Wytmarsum

zo
29

Tennisclub Witmarsum. Openingstoernooi

juni 2022
za
18

‘Hiel Fryslân keatst’

Jubileumkaatsen vanwege het 125-jarige bestaan van de KNKB

zo
19

Vaderdagzwemmen in Mounewetter

Vaders mogen gratis zwemmen

za
25

Tennisclub Witmarsum. Open toernooi

juli 2022
za
02

Tsjerkepaad Wytmarsum en Penjum

t/m 10-09-2022

Ook in Pingjum en Witmarsum doen de kerken weer mee aan Tsjerkepaad. Het gaat om de Victoriuskerk en It Skûltsjerkje in Pingjum en de Koepelkerk of Bonifatiuskerk en de Doopsgezinde Vermaning in Witmarsum. Deze kerken hebben gemeen dat ze alle vier een link hebben met het verhaal van Menno Simons, de enige Nederlandse kerkhervormer. De kerken zijn open op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. It Skûltsjerkje in Pingjum is open van 14.00 tot 16.00 uur.

di
05

Oefenwedstrijd SC Heerenveen – TOP Oss

Vanaf 19:00 uur

Sportcomplex It Fliet.

vr
08

Kopydatum Merke-Koepel