Aginda

februari 2023
ma
06

Vogelwacht Witmarsum

Vanaf 20:00 uur

Kantine Mounewetter. Film Afsluitdijk 2 ‘Nature De Waard’ van de Makkumer filmmaker Henry Spruyt.

di
14

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

Lokatie: Fair Sound, De Túnen 12

di
14

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

Bij Fairsound, De Túnen 12

di
28

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

Lokatie: Fair Sound, De Túnen 12

di
28

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

Bij Fairsound, De Túnen 12

maart 2023
di
07

Nij Libben

Afleveren bestellingen bloemenactie Nij Libben

ma
13

Vogelwacht Witmarsum

Vanaf 20:00 uur

Kantine Mounewetter, Jaarvergadering

di
14

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

Lokatie: Fair Sound, De Túnen 12

di
14

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

Bij Fairsound, De Túnen 12

di
28

Kaartclub Elk wat Wils

Vanaf 19:45 uur

Lokatie: Fair Sound, De Túnen 12