Agenda

december 2018
wo
12

KBO/PCOB Wûnseradiel

Vanaf 20:00 uur

’t Anker, Makkum. Lezing over het gevangeniswezen door Henk Dillerop.

vr
14

Aylva State

Vanaf 14:30 uur

Soosmiddag

zo
16

Aylva State

Vanaf 14:30 uur

Middagdienst PKN

zo
16

Kerstconcert Nij Libben

Vanaf 15:30 uur

Koepelkerk

ma
17

IJsvereniging Witmarsum

Vanaf 18:00 uur

Verkoop banketstaven

di
18

Kaartclub Elk Wat Wils

De Gekroonde Roskam. Competitie.

di
18

Vrouwen van Nu

Vanaf 16:00 uur

De Gekroonde Roskam. Lezing ‘Wat serveren we in december?’ door Imke Gerritsen.

zo
23

Kerstmiddag Aylva State

Vanaf 15:00 uur

Met Popkoar Wytmarsum. Aansluitend een exclusief diner (€15 pp). Opgave diner via 0517-531456 of femke.epema@patyna.nl

ma
24

Kerstnachtdienst

Vanaf 21:30 uur

Koepelkerk

vr
28

Ald papier foar Nij Libben

Vanaf 07:00 uur