Agenda

maart 2019
do
28

Aylva State

Vanaf 12:00 uur

Patatdag in de Grytmanseal

vr
29

Aylva State

Vanaf 19:00 uur

Muziek in Huis in de Ontmoeting

april 2019
ma
01

Inschrijving Triatlon Witmarsum geopend

Zie http://www.triatlonwitmarsum.nl

di
02

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam. Competitie.

wo
03

Buurtbijeenkomst opknappen schoolplein

Vanaf 19:30 uur

In de Bonkelder en de Utskoat

vr
05

Workshop Chi Running

Vanaf 09:30 tot 16:30 uur
za
06

Concert Scheppingsgave en Samar

Vanaf 20:00 uur

Koepelkerk, dubbelconcert van de koren Scheppingsgave uit Witmarsum en Samar uit Makkum o.l.v. Jannie Kramer-Gietema

za
06

Mouneboulers

Loonbedrijf Haitsma-toernooi

zo
07

Openingstoernooi Tennisclub Witmarsum

TC Witmarsum opent het seizoen met het ‘De Schiffart-toernooi’

di
09

Vrouwen van Nu

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam. Slotavond met optreden van ‘Joukje en Froukje’.