Agenda

december 2019
ma
09

Zonnebloem Witmarsum/Bolsward

Vanaf 09:45 tot 11:30 uur

 

Een gezellige ochtend in de kerstsfeer van het Groencentrum in Witmarsum. Kosten € 5,– per persoon. Opgeven tot en met 2 december bij Fokje Bouma, (0517) 532244 of Jelly Fokkema (0517) 531830.

 

 

ma
09

Banketstaaf-actie IJsvereniging Witmarsum

Vanaf 18:00 uur

di
10

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam. Maatkaarten.

di
10

Aylva State

Vanaf 10:30 uur

Beweegochtend in De Ontmoeting. Meehelpen? Bel/mail Alice Donk, 0517 – 531 456. activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl

wo
11

KBO/PCOB

Vanaf 14:00 uur

Het Anker, Makkum. Gastspreker Jan Visser uit Sneek over ‘Enkeltje Sneek-Hong Kong.’

vr
13

Aylva State

Vanaf 15:00 uur

Soosmiddag

zo
15

Kerstconcert Nij Libben en Scheppingsgave

Vanaf 13:30 uur

 Gezamenlijk Kerstconcert in de Koepelkerk

zo
15

Aylva State

Vanaf 14:30 uur

Middagdienst PKN

di
17

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam. Competitie.

wo
18

Aylva State

Vanaf 10:00 uur

Peuters doen een stukje in De Ontmoeting