A: Tsjerkelân 38 8748 BJ Wytmarsum | T: 0517-531205 | E: redactie@dekoepel.frl

Agenda

Passiespel Scheppingsgave

11-04-2017

19.00 uur, Koepelkerk

Aylva State. Paasbrunch

16-04-2017

15.30 uur, opgegeven voor 10 april, kosten € 5,– p.p.

Vrouwen van Nu

18-04-2017

19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Slotavond met muziek door Tseard Nauta

Voorverkoop Zwembad Mounewetter

18-04-2017 t/m 28-04-2017

Van 8.30 – 16.30 uur. Op 22 april van 9.30 – 11.30. Op 23 en 27 april gesloten.

Aylva State. Opticiën

18-04-2017

9.30 – 11.30 uur, Opticiën Tulner

Rûnsjongjûn

20-04-2017

Aanvang 20.30, De Gekroonde Roskam.

Koekactie KV Pim Mulier

24-04-2017

Aylva State. Modeverkoop

25-04-2017

10.00 – 12.00 uur, Sarah modeverkoop.

Aylva State. Optreden Moudekrûpers

26-04-2017

15.oo uur, optreden Moudekrûpers uit Kimswerd

Koningsdag

27-04-2017

Nadere bijzonderheden volgen