Aginda

maart 2024
di
05

Kaartclub Elk Wat Wils

Fairsound, De Túnen, Witmarsum. Competitie

do
07

Violenactie Nij Libben

za
09

Jubileumconcert Popkoar Wytmarsum

Vanaf 19:30 uur

Locatie: Fairsound, De Túnen 12. Concert t.g.v. 12,5 jarig bestaan van het Popkoar Wytmarsum. Aanmelden kan tot 7 maart via popkoarwytmarsum@gmail.com

ma
11

Jaarvergadering Vogelwacht Witmarsum

Vanaf 20:00 uur

Kantine Camping Mounewetter

wo
13

Algemene Ledenvergadering KF Pim Mulier

wo
13

KBO/PCOB

Vanaf 15:30 uur

Het Anker, Buren 18, Makkum. Afsluiting van het seizoen met dominee Gerrit de Haan uit Bolsward over 50 jaar predikantschap. Daarna een koffietafel. Opgeven bij Nico van Vliet, Piet van Asperen of Siem Elzinga. Kosten € 15,–

za
16

Zwembad Mounewetter: NL Doet

Vanaf 09:30 tot 12:30 uur

Meer informatie bij zwembad Mounewetter

za
16

Open Dag Aylva State

Vanaf 11:00 tot 16:00 uur
di
19

Kaartclub Elk Wat Wils

Fairsound, De Túnen, Witmarsum. Competitie

do
21

Gouden Land: vogelcursus

Vanaf 20:00 tot 22:00 uur

Theoriecursus vogels. Aanmelden: goudenland@hotmail.com