Kat & Harke Nijs

APRIL 2015

Op ’t heden bloeie yn ús tún blommen dy ’t oare jierren troch froast en kjeld der fertutearze by stienen. Sa fertelt de fleurige anemoan my hjir dat tusken KAT en HARKE de winter definityf foarby is. Fris grien rinne de beammen wer út, hynsteblommen en bûtergieltsjes...

MAART 2015

In soad ynwenners, dy’t tusken tusken Kat en Harke wenje, ha it tige drok. Is it net oan it meiwurkjen fan it ien as oare festyn, dan wol mei it besykjen dêrfan. As men ris bûten de doar sjen wol, dan kin men yn Wytmarsum te kust en te keur. De leden fan de ferskate...