Agenda

december 2019
za
21

Kaartmiddag SV Mulier

Vanaf 13:30 uur

Kantine MFC It Fliet, schutjassen en klaverjassen. Opgeven bij W. Bergsma, (0517) 531398 of J.Jorna, 06 19187172. In de kantine tot 13.00 uur.

za
21

Kaartmiddag SV Mulier

Vanaf 13:30 uur

Kantine MFC It Fliet

zo
22

Aylva State: Popkoar en Kerstdiner

Vanaf 15:00 uur

Thuiszorg Patyna en de Locatie Aylva State organiseren een optreden van het Popkoar Wytmarsum en een Kerstdinet onder het motto: ‘Mei elkoar tegen eenzaamheid’
15.00 uur, De Ontmoeting, Popkoar Wytmarsum.
17.00 uur, Kerstdiner in het Restaurant.
Kerstdiner inclusief Popkoar: € 17,50 pp (exclusief consumptie). Alleen het Kerstdiner: € 15,- pp. Alleen het Popkoar: € 2,50 pp. Introducees zijn welkom. Opgave graag voor 16 December bij de Receptie Aylva State, (0517) 531 456. We zien u graag op 22 december!

vr
27

Ald papier foar Nij Libben

Vanaf 7.00 uur

januari 2020
di
07

Vrouwen van Nu

Vanaf 15:30 uur

MFC It Fliet, Nieuwjaarsbijeenkomst waarin de Stellingwarfse skriever Johan Veenstra vertelt uit eigen ‘wark’

di
07

Kaartclub Elk Wat Wils

De Gekroonde Roskam, Competitie

za
11

KV Pim Mulier Kaartmiddag

Vanaf 13:30 uur

Kantine MFC It Fliet

zo
12

KV Pim Mulier Wall Ball Toernooi

Nadere informatie over tijden volgt.

di
21

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam, Maatkaarten

di
21

Vrouwen van Nu

Vanaf 19:45 uur

MFC It Fliet, bijeenkomst over dementie met als spreker Gerke de Boer