Doarpskrante fan Wytmarsum en omkriten

De Koepel aginda


februari 2018
wo
28

Aylva State: bingo

Vanaf 15:00 uur

In de Grytmanseal

maart 2018
di
06

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

Maatkaarten

wo
07

Vogelwacht Witmarsum e.o.

Vanaf 20:00 uur

20.00 uur, De Gekroonde Roskam. Algemene ledenvergadering.

vr
09

Ald papier oan de dyk foar Nij Libben

Vanaf 07:00 uur

Lêste Nieuws


Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding,...

Werkzaamheden Flietsterbosk

Natuurmonumenten verricht binnenkort werkzaamheden in het Flietsterbosk in Witmarsum. Een bericht van boswachter Sander Veenstra. In het bos zal de komende tijd gewerkt worden aan de beukenlaan. Het pad dat hier loopt zal dan enige tijd afgesloten zijn. Het afsluiten...

De Koepel op Facebook


3 weken geleden

De Koepel

Zondag het eerste lustrum van de Pubquiz Witmarsum! ... Bekijk meerBekijk minder

Zondag het eerste lustrum van de Pubquiz Witmarsum!

4 weken geleden

De Koepel

'Verhalen in de Vermaning'. Op vrijdag 26 januari worden er bij de start van Witmarsum2018 verhalen verteld in de doopsgezinde kerk in Witmarsum. Over Menno, over zoet, een Fries verhaal, over mensen en over het leven. Ook ds. Peter Wattèl zal op deze avond van zich laten horen in een komische sketch. De verhalen worden verteld tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is steeds een nieuw verhaal of een verhaal start opnieuw. Dus u bent altijd op tijd! ... Bekijk meerBekijk minder

Laad meer

Foto’s fan De Koepel