Doarpskrante fan Wytmarsum en omkriten

De Koepel aginda


april 2018
vr
27

Koningsdag

Vanaf 12:00 uur

12.00 uur: Oranjelunch
13.00 uur: Vrijmarkt
16.00 uur: Live-muziek

 

 

za
28

Opening zwembad Mounewetter

Vanaf 13:30 uur

Opening zwembad Mounewetter, met om 14.00 uur ‘stuivertje duiken’

mei 2018
za
05

Kunstfestival ‘Muziek in Beeld’

Vanaf 20:00 uur

In de Koepelkerk

do
17

Dûnsfoarstelling ‘Tiid Fleant’

Vanaf 19:00 uur

Foarstelling in de Gekroonde Roskam door kinderen van de streetdancegroep Fysio Witmarsum onder leiding van Esther Metzlar.

Lêste Nieuws


Werkzaamheden in het Flietsterbosk

In verband met de essentaksterfte zal Natuurmonumenten de komende tijd moeten ingrijpen in het Flietsterbosk. Essentaksterfte Sinds een aantal jaren gaan de essen in Nederland op grote schaal dood door een agressieve schimmelziekte. Dit wordt de essentaksterfte...

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding,...

Foto’s fan De Koepel