Doarpskrante fan Wytmarsum en omkriten

De Koepel aginda


maart 2018
di
20

Vrouwen van Nu

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam

di
20

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam. Competitie.

do
22

Jaarvergadering Dorpsbelang

Vanaf 19:45 uur

Plaats: De Gekroonde Roskam

april 2018
zo
08

Tennisclub Witmarsum

Openingstoernooi. Opgave in de kantine of via de website

Lêste Nieuws


Werkzaamheden in het Flietsterbosk

In verband met de essentaksterfte zal Natuurmonumenten de komende tijd moeten ingrijpen in het Flietsterbosk. Essentaksterfte Sinds een aantal jaren gaan de essen in Nederland op grote schaal dood door een agressieve schimmelziekte. Dit wordt de essentaksterfte...

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding,...

De Koepel op Facebook


Laad meer

Foto’s fan De Koepel