Doarpskrante fan Wytmarsum en omkriten

De Koepel aginda


maart 2018
ma
19

Tennisclub Witmarsum

Vanaf 19:30 uur

Vanaf 19.30 uur: pasjes ophalen
20.00 uur: Jaarvergadering

 

di
20

Vrouwen van Nu

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam

di
20

Kaartclub Elk Wat Wils

Vanaf 19:45 uur

De Gekroonde Roskam. Competitie.

do
22

Jaarvergadering Dorpsbelang

Vanaf 19:45 uur

Plaats: De Gekroonde Roskam

Lêste Nieuws


Werkzaamheden in het Flietsterbosk

In verband met de essentaksterfte zal Natuurmonumenten de komende tijd moeten ingrijpen in het Flietsterbosk. Essentaksterfte Sinds een aantal jaren gaan de essen in Nederland op grote schaal dood door een agressieve schimmelziekte. Dit wordt de essentaksterfte...

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding,...

De Koepel op Facebook


Laad meer

Foto’s fan De Koepel