Op zaterdag 23 januari 2016 organiseert Klúnfeest in De Gekroonde Roskam een benefietavond voor ‘Te Plak’ in Pingjum. De entree voor de avond bedraagt € 5,00. De kaarten worden aan de zaal verkocht. Tijdens deze avond kunt u genieten van activiteiten entertainment. En er is een draaiend rad met unieke prijzen. De opbrengst is bestemd voor een uitje van cliënten van Te Plak naar Dierentuin Emmen.

Bent u niet in de gelegenheid te komen en wilt wel een bijdrage doen dan kunt u uw bijdrage storten onder vermelding van ‘Te Plak’ op rekeningnummer NL90RABO0371503973 t.n.v. Dorpsbelang Witmarsum.

Te Plak

Dagbesteding Te Plak is 2007 van start gegaan. Te Plak biedt op een kleinschalige manier dagbesteding aan mensen met een beperking die geen betaald werk kunnen verrichten. Daarnaast biedt Te Plak naschoolse opvang voor kinderen met een beperking. Ook is een oriëntatie /stageperiode voor scholieren uit het speciaal onderwijs mogelijk. Het aanbod wordt afgestemd op de mogelijkheden en interesse van de deelnemers, de werkzaamheden hebben een herkenbaar doel.

Meer weten over Te Plak: klik dan hier