Op 14 juli kun je op de fiets ‘Efkes Buorkje’ (even bij de boer kijken) in Arum, Kimswerd, Pingjum en Witmarsum.
Dit gebied leent zich uitstekend voor het houden van vee en akkerbouw, de grond bestaat uit klei en lichte zavel waarop gras en akkerbouwgewassen prima willen groeien. Ook worden er in het gebied reeên, hazen, zilverreigers en andere dieren waargenomen. Het gebied is heel divers.

Fietstocht

Je kunt op deze gratis fietstocht acht verschillende bedrijven bezoeken in Arum-Kimswerd- Pingjum-Witmarsum. Je herkent ze aan de Friese vlag. De organisatie is in handen van LTO Noord afdeling Wûnseradiel/ Boalsert/ Littenseradiel, de Boerinnengroep Wûnseradiel en AJF de Greidhoeke.

Deelnemende bedrijven

  • Melkveebedrijf  Mts. W .en G. van Popta, It Fliet 2 Witmarsum
  • Melkveebedrijf  Mts Huitema, Arumerweg 78 Witmarsum
  • Loonbedrijf Westra, Baarderbuorren  18  Arum
  • Stal Braaksma, Greate Pierwei 44 Kimswerd
  • Akkerbouw en mestkuikenbedrijf   Mts Hoekstra, Monnikenweg  9  Arum
  • Akkerbouwbedrijf  W.T. Sijtsma, De Blokken 2 Pingjum
  • Melkveebedrijf  Mts. Reitsma, Bootland 7 Pingjum
  • Korenmolen De Onderneming, Molenweg 43 Witmarsum

Op elk van deze bedrijven ligt een routeboekje voor je klaar.