Er was eens een hardloper die….., zo begon het verhaal van enkele lopers die zich in september hadden aangemeld voor de cursus Loop je Fit. In tien lessen op de zaterdagmorgen leerden ze hoe je blessurevrij kunt (hart)lopen.  Janny Yntema maakte een verslag van de ervaringen.

Daarbij kwam dat ze de tweede training (huiswerk) op de reguliere dinsdagavond van de Loopgroep Witmarsum met elkaar konden blijven lopen.

Wat waren ze gemotiveerd om iets te leren en per week werd hun een nieuwe techniek van het hardlopen aangeleerd, wat in de tweede training werd herhaald.Per week zag je vooruitgang en de lopers keken reikhalzend uit naar 25 november, het afsluitende loopje van Loop je Fit, waarin men streefde om 20 minuten achterelkaar te lopen. Niet te hard lopen, maar met je hart in een tempo dat bij je past en waarbij je nog heerlijk met je maatjes kon kletsen.

En dan was het plotseling 25 november, de startnummers lagen al klaar (o, wat leuk) en na een Warming-up met nog enkele tips klonk om 9.15 uur het 1-2-3 en daar ging men onder het startdoek (o, wat echt) op weg om een aangepaste route te lopen (te veel plassen en bladeren op deel oude route).

De verkeersregelaar loodste de lopers in de goede richting en vol goede moed en met een glimlach rende men door de straten van Witmarsum. De stofzuiger kwam er aan het eind nog een paar meter aan te pas, maar zodoende kwam de hele groep na 20 minuten en een beetje, al juichend onder het finishdoek door.

Wat was eenieder trots op de behaalde prestatie. Na nog een korte Cooling-down had het bestuur een warme drank klaarstaan wat erg werd gewaardeerd. Ook had het bestuur nog voor een presentje gezorgd, elke loper kreeg een paar sokken en een uitnodiging om zich aan te sluiten bij de Loopgroep Witmarsum. De trainers werden ook niet vergeten en kregen naast het bedankje een paar sokken.

We kunnen allen, lopers, bestuur en trainers terugzien op een zeer geslaagd loopje. En zoals een loper na afloop zei: “Sinds ik aan het hardlopen ben voel ik me zoveel beter. Ik ga dan ook zeker door!”

Meer informatie staat op de website van de Loopgroep Witmarsum