Op woensdag 24 mei werd in het kader van het 75-jarig jubileum van de dorpskrant De Koepel de eerste Jeugdkoepel uitgereikt aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de beide basisscholen in Witmarsum, De Bonkelder en De Utskoat.Het doel van de Jeugdkoepel was om jeugd met De Koepel kennis te laten maken door ze zelf te laten schrijven over iets wat er zo leuk is aan hun dorp. In twee lessen kregen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 uitleg over het schrijven van een verhaal of een andere vorm waarin ze iets kwijt wilden en het maken van een dorpskrant. Vol enthousiasme gingen ze in groepjes aan de slag en het resultaat is een goed gevulde en gevarieerde Jeugdkoepel.
De Jeugdkoepel wordt in het weekend van 3 en 4 juni huis-aan-huis verspreid in Witmarsum.

Projectgroep
Een gelegenheidsprojectgroep, bestaande uit Anja Feenstra, Gerbrig Koornstra, Pleunie Oostenveld, Wim Beckers en Klaas Smit, heeft project geheel vrijwillig begeleid. Dorpsgenoot Truida Sluiman maakte de foto’s.

Sinds 1948
In 1948 ging De Koepel van start. Een aantal verenigingen in Witmarsum besloot om een dorpskrant, of zoals zij dat noemden, een contactorgaan, op te richten. Het doel was om de verenigingen dichter bij elkaar te brengen, zodat men beter met elkaar zou kunnen samenwerken en zaken op elkaar zou kunnen afstemmen. Als naam werd ‘De Koepel’ gekozen. Niet alleen omdat Witmarsum bekend staat als het Koepeldorp vanwege de Koepelkerk, maar ook om het doel van samenwerken en samenhang te symboliseren.Dat ‘De Koepel’ in een behoefte voorzag en voorziet, blijkt wel uit het gegeven dat het blad in 2023 na 75 jaar nog altijd springlevend is.

In het kader van dit 75-jarig jubileum werd naast een unieke Jeugdkoepel ook de allereerste editie van De Koepel opnieuw uitgegeven. In het najaar verschijnt nog een ‘glimke’, een full-color glossy

Bijlage: foto van de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 van De Bonkelder en de Utskoat (foto Truida Sluiman)