Op woensdagavond 2 november om 20.00 uur is er in de Doopsgezinde kerk in Witmarsum een dialoogtafel over agressie in geweld. Overal om ons heen horen we verhalen over geweld van mensen tegen mensen – en dieren, en de natuur. Het is wereldwijd geweld, maar ook in ons dagelijks leven komen we ook op vele manieren geweld tegen. In het verkeer, of als je bestolen wordt, als iemand je uitscheldt of negeert, als iemand je aanraakt als je dat niet wilt, als je niet gehoord wordt. Vele situaties waarin we soms belaagd worden, en soms ook zelf dader zijn (en daar later weer last van hebben). Het zijn kleine en grote voorvallen, soms heel indrukwekkend en ingrijpend.

Nog maar kortgeleden was ik op de fiets onderweg. Ik kwam langs een weg waar geasfalteerd werd. Er was met rijplaten een soort parallelweg gemaakt, maar die was voor al het verkeer, ook voor de kranen. Verkeersregelaars regelden wie kon rijden. Toen ik er aan kwam was er een kraan bezig op het begin van die parallelweg. Ik zei goedemiddag en toen ik hoorde dat ik even geduld moest hebben, zei ik ‘dan wacht ik even’. De verkeersregelaar ‘schrok’ van mijn reactie, want – zo zei hij – meestal krijgt hij een scheldtirade over zich.

Je kunt op vele manieren reageren op al die verhalen om je heen. Zelf ook geweld gebruiken, of de krant niet meer lezen en op tv alleen de ‘leuke’ programma’s kijken. Je kunt ook met elkaar in gesprek gaan, je verhaal vertellen, luisteren naar een ander die vertelt. Het format van de dialoogtafel is daar heel geschikt voor. Het is een geweldloze manier van met elkaar in gesprek gaan. We luisteren naar elkaars verhalen en bedanken elkaar voor het delen.  Soms zijn we er even stil van, en een andere keer stellen we een vraag uit nieuwsgierige medemenselijkheid, zonder oordeel. Dit past precies bij een doopsgezinde gemeente, die deze activiteit organiseert.

Na het delen van de verhalen bedenken we samen hoe het zou zijn ‘als alles kon’ in de ‘ideale’ wereld. Kunnen we vanuit dat dromen ontdekken hoe we wel bij machte zijn om een stap naar meer geweldloos samenleven kunnen zetten? Wat we daaraan wel bij machte zijn te doen?

De dialoogtafel werkt altijd met een stelling, niet een waarheid, maar een uitspraak om het gesprek te prikkelen. Voor deze keer is de stelling: Geweld hoort er nu eenmaal bij, daar kan ik niets aan veranderen

De dialoogtafel kent meerdere rondes. Voor deze avond passen we dat iets aan:Aan de tafel wordt eerst geluisterd naar de mensen die daar zitten. Als u aan dat gesprek mee wilt doen, kunt u zich opgeven bij: Flora Visser, flora.visser@gmail.com of 0515-232415

Na de eerste luisterrondes trekken we het gesprek breder. Anderen kunnen ook meepraten, in dezelfde luisterende en delende sfeer. We hopen op een zinvolle avond met elkaar!