De Koepel bestaat 75  jaar. Eén van de activiteiten in dit jubileumjaar is het uitbrengen in juni van een Jeugdkoepel in samenwerking met de beide basisscholen in Witmarsum, de Bonkelder en de Utskoat. De Jeugdkoepel wordt gevuld met verhalen, gedichten strips een andere uitingen van de leerlingen van de groepen 6,7 en 8. Ze krijgen eerst les over de geschiedenis van De Koepel, hoe het maken van de dorpskrant in zijn werk gaat en tips en trucs om een goed verhaal te schrijven. De eerste van de twee lessen werd op donderdag 9 maart gegeven op De Bonkelder door Pleunie Oostenveld en Wim Beckers. De leerlingen waren zeer enthousiast en er borrelden meteen al allerlei ideeën op. De tweede les wordt op 16 maart gegeven door Klaas Smit. 

Projectgroep

De uitvoering ligt bij een projectgroep bestaande uit Anja Feenstra, Gerbrig Koornstra, Pleunie Oostenveld, Wim Beckers en Klaas Smit. De eerste vier waren ook betrokken bij het schoolproject ‘Jimp de krimp’, een onderdeel van het theaterstuk ‘Wy jouwe gjin krimp’, dat in 2018 plaatsvond.