Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding, telefoon 0517-531456 of activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl