HANS DE BOER

Hans de Boer, geboren en getogen in Witmarsum, studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij begon zijn carrière als wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven en werd beleidsadviseur van de regering op de Nederlandse Antillen en adviseur voor het ministerie van VROM en Berenschot. In 1986 richtte hij het Bureau voor Economische Argumentatie op en ging in 1994 naar KPMG als directeur van het Bureau voor Economische Argumentatie. Vanaf 1996 tot 1998 was hij directeur van KPMG Holding.

Van 1998 tot 1 juli 2003 was Hans de Boer voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. In augustus 2003 is hij benoemd tot directeur van het Instituut voor Commissarissen.