Theo T. Terpstra uit Schalkhaar heeft zich grondig verdiept in de geschiedenis van Wons en van zijn familie uit Wons. Het resultaat van zijn speuren heeft hij op een website geplaatst. Op deze site vindt u de geschiedenis van het dorp Wons en haar inwoners in de periode 1700 – 1945. Terpstra: “Wellicht is deze informatie ook voor sommige van uw lezers interessant. Ik ontvang graag aanvullingen en correcties.”

Van 1700 tot 1945

Centraal staan een viertal bestanden waarin de gebeurtenissen in Wons in de periodes 1700 – 1945 worden beschreven. Daarnaast zijn er drie bestanden die zich specifiek richten op de buurtschappen Gooijum, Haaijum en Doniawier.

Specifieke aandacht krijgen verder de rond 1900 afgebroken Lessa Zathe ten zuidwesten van Wons, de herbergen in Wons in de periode 1764 – 1868, de boerderij Oude Schoolpad 1 in de periode 1895 – 1922 en Wons in de Tweede Wereldoorlog.

Ook geeft de website voor een groot aantal zathes en een paar woonhuizen de aansluiting tussen de huisnummers zoals die van ca. 1812 tot 1859 werden gebruikt, en de nummers van de speciekohieren die vóór 1806 werden gebruikt.

Informatie over de bewoners/gezinshoofden van Wons in 1829, 1838 en 1845, en hun echtgenotes en vaak hun beroep in de periode 1860 tot 1920, met hun toenmalige huisnummers en waar dat tegenwoordig in Wons zou zijn geweest, en hun belastingaanslagen inzake de hoofdelijke omslagen vindt u in een tweetal spreadsheets.

Ook is uitgezocht wat ongeveer de huidige locatie is van de huizen en boerderijen die in 1832 in Zurich stonden en wie de huiseigenaren in de Kerkstraat in Makkum waren in de periode 1700 – 1811.

Meer weten? Klik dan hier!