JAN ABE BLEEKER

Jan Abe Bleeker werd geboren op 5 april 1906 in Witmarsum als zoon van Abe Bleeker (1 februari 1881) en Janke Diemersma (29 oktober 1879). Het gezin bestond totaal uit 9 personen. Naast Jan Abe en zijn ouders bestond het gezin uit Jeltje (3 mei 1908)

Salvus (20 april 1910),Haije (9 oktober 1914), Rinske (10 juni 1916),(23 januari 1919) en Rinnertje (20 december 1921). Tot november 1956 woonde Jan Abe in Witmarsum en vetrok toen naar Veenendaal waar hij werk vond in de sigarenfabriek van Willem 2. Op 5 december 1955 was hij in het huwelijk getreden met Maria van der Laan uit Utrecht. In de tijd dat hij in Witmarsum woonde ontplooide hij diverse initiatieven. Zo stond hij o.a. aan de wieg van onsze dorpskrant De Koepel. Op 1 april 1970 overleed Jan Abe Bleeker. Onlangs werd in Arum (in herberg de Gekroonde Leeuw) een dagboek van hem gevonden. Dit dagboek bevind zich thans in het gemeente archief en beschrijft het dorpsleven in Witmarsum tussen 1923 en 1931. In bjusterbaarlik’ zal in de komende tijd diverse artikelen geplaatst worden met als uitgangspunt aanleiding het dagboek van Jan Abe Bleeker. Deze artikelen worden verzorgd door Koos Schulte, archiefmedewerker van de gemeente Wûnseradiel.