JAN RINSE BLANKSMA (1910-2006).

Op dinsdag 5 september is Jan Rinse Blanksma op de leeftijd van 95 jaar thuis in Aylva State overleden. Met hem is ons een markante persoonlijkheid en musicus ontvallen, die zijn sporen in de Witmarsumer gemeenschap en ver daar buiten nalaat.

Jan Blanksma was 44 jaar dirigent van de plaatselijke zangvereniging “ Scheppingsgave” en meer dan 40 jaar organist van de Hervormde Gemeente in Witmarsum. Daarnaast was hij muziekleraar aan de muziekschool en dirigent van nog 7 andere koren. Met onder andere

“Scheppingsgave” behaalde hij vele eerste prijzen op concoursen en festivals. Met het bespelen van het kerkorgel stopte hij pas toen hij bijna 80 jaar oud was. In 1975 nam hij samen met Jouke Hoekstra en de toenmalige hervormde predikant Bert Bomer het initiatief tot het organiseren van de Zondagavond Koepelconcerten in de Koepelkerk van Witmarsum. Het doel van de daartoe opgerichte stichting was het organiseren van concerten op boven plaatselijk niveau, met een voorbeeldfunctie voor organisten, koren, dirigenten enz. in de regio. Door deze activiteiten kreeg het monumentale kerkgebouw met z’n prima akoestiek en het door deskundigen geprezen Van Dam-orgel een meer en bredere functie in de dorpsgemeenschap. Uit het gehele land wisten Blanksma en Hoekstra toonaangevende organisten, solisten, koren (waaronder het Nederlands Vocaal Ensemble), zang- of koperensembles en brassbands aan te trekken. Een aantal keren was er zelfs sprake van buitenlandse inbreng uit onder andere Canada en Noorwegen.Voor Blanksma waren deze drukbezochte concerten hoogtepunten in zijn leven. Zijn gedreven en deskundige inzet -voor wat ondertussen zou veranderen in: Stichting Koepelconcerten Witmarsum duurde bijna 25 jaar. Ook daarna was hij – samen met zijn vrouw – een trouw concertbezoeker en bleef hij nog lang intens betrokken bij de gang van zaken. Het Stichtingsbestuur gedenkt dankbaar en met respect alles wat Jan Rinse Blanksma – als man van het eerste uur- voor de Stichting Koepelconcerten Witmarsum heeft betekend.