De Mouneboulers uit Witmarsum kregen van De Boulesjitters uit Sexbierum het verzoek om een keer een gezamenlijk toernooi te houden. Dit verzoek werd ingewilligd en op 13 juni 2015 kwamen De Boulesjitters naar Witmarsum. Met in totaal 48 deelnemers een goed bezet toernooi. Uit de uitslag kwam naar voren dat De Boulesjitters niet last hadden van het spelen op ‘vreemde’  banen, 4 van de 10 prijzen gingen mee naar Sexbierum.

Uitslagen

Dames

1e prijs Antje Cuperus (Witmarsum)
2e prijs Nannie Haitsma (Witmarsum)
3e prijs Wieke Postma (Sexbierum)
4e prijs Corrie Bosma (Witmarsum)
5e prijs Afie Alkema (Sexbierum)

Heren

1e prijs: Bert van Meggelen (Witmarsum)
2e prijs: Melle v.d. Witte (Witmarsum)
3e prijs: Johannes Adema (Witmarsum)
4e prijs: Kees den Dekker (Sexbierum)
5e prijs: Frits Willekes (Sexbierum)

Gezien de positieve reacties van beide verenigingen krijgt dit toernooi zeker een vervolg.