Korenmolen De Onderneming, it pronkje fan ús doarp, wordt momenteel gerestaureerd. De molen staat er nu wat sneu bij zonder kap en wieken. Maar na de herstelwerkzaamheden door het bedrijf De Molenmakers BV is de Onderneming straks weer in volle glorie te bewonderen.

Jetske Postma heeft een foto gemaakt van het moment waarop de kap van de molen wordt gehaald.

Meer informatie over onze molen vind je op de website van de Stichting Monumentenzorg Súdwest Fryslân