Pier21 spilet op 21 jannewaris 2024 yn Wytmarsum it suksefolle stik ‘De Emigrant’ It giet oer in Fryske Emigrant dy’t in lytse 60 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy komt nea werom nei syn heitelân. Werom net, wat is syn ferhaal? Mei Freark Smink yn ‘e haadrol.

De foarstelling wurdt organisearre yn ‘e mande met tonielgroep Surprise. It plak: Fairsound oan de Túnen yn Wytmarsum
Kaarten kinne besteld wurde fia www.pier21.nl. Klik op kaarten, dan op ‘De Emigrant’, sykje de datum fan 21 jannewaris op en  klik op kaarten. Doch dat op tiid, want fol is fol. Help nedich bij it bestellen: belje dan Coby Yntema belje (06-15522596)