Op 4 mei organiseert Dorpsbelang Witmarsum rondom de Koepelkerk de jaarlijkse Dodenherdenking. Met medewerking van militairen, leerlingen van OBS De Utskoat, raadslid Jos de Boer, Ids Koopal en muziekvereniging Nij Libben. Lees verder voor het programma van de herdenking.

19.40-19.45 uur
Klokgelui: verzamelen op het Kaatsplein

19.50-19.57 uur   
Stille tocht om het kerkhof
De militairen met de krans voorop, daarachter de drie leerlingen, raadslid Jos de Boer en de overige aanwezigen

19.57 uur
Kranslegging door Egbert Spoor en Marrit van Balen van de basisschool “de Utskoat”

19.58 uur
Spelen van “The Last Post” door Muziek Vereniging “Nij Libben” waarbij de soldaten in de houding staan

20.00 uur
Klokslagen waarna 2 minuten stilte

20.02 uur
Spelen van Nederlandse en Engelse volkslied door Muziek Vereniging “Nij Libben”, gevolgd door het voorlezen van een gedicht door leerlingen van de Utskoat. Hierna is er gelegenheid voor een ieder om bloemen op de graven te leggen.
Vervolgens lopen we door en zal bij het graf van Bauke Wijbenga een bloemstuk worden neergelegd door één der militairen en Ids Koopal.