TEADE ZIJLSTRA

Taede Zijlstra (1901 – 1946) was actief op de kaatsvelden van 1917 tot en met 1942. Op de huidige ranglijst staat hij nog steeds erg hoog genoteerd. Jaren achtereen was en bleef hij de onbetwiste nummer één. Hij won 139 eerste, 73 tweede en 75 derde prijzen.

Taede was een oomzegger van de eveneens bekende kaatser Jan Reitsma en staat bekend als een tactisch opslager, die nimmer een bal opsloeg zonder na te denken en veel variatie in de opslag bracht.

Op het kaatsveld was hij altijd rustig en liep maar wat te ‘kôgjen’. “Tetteroo”, zoals men hem noemde, was minder eerzuchtig als de rest, was niet eigenwijs en een gemakkelijke partner.

Taede is één van de weinige kaatsers die zowel de Freulepartij, de Jong Nederland Partij, de Bondspartij en de PC won. De PC, nog steeds dé kaatspartij van het jaar, won hij zelfs 10 maal, waarvan hij er driemaal koning werd. Hij zorgde er voor dat de kaatsvereniging uit Witmarsum meer als 100 medailes aan het vaandel kreeg.

Met Klaas Kuiken en Ids Jousma heeft hij samen 6 jaar een partuur gevormd, dat bijna niet te verslaan was. De jongeren vereerden hem. Meerdere malen had hij een conflict met het Hoofdbestuur van de Nederlandse Kaatsbond (nu KNKB), wat hem tot tweemaal toe heeft uitgesloten.

Hij werd driemaal uitgeroepen tot Koning op de PC en wel in 1929, 1935 en 1939. Ee.a. vond plaats in het tijdbestek tussen 1918 – 1942. Totaal nam Taede 24 keer deel aan de PC.

Taede had veel vrienden, goede en kwade. De kwaden, die hem teveel lieten drinken, hebben hem en zijn huidhouding veel leed bezorgd.

De Nederlandse peloteploeg tijdens de nternationale van 1930 in Brussel. Van links naar rechts: Ids Jousma, Dooitzen de Bildt, Klaas Kuiken, Taede Zijlstra en Klaas Hibma.