Op dinsdag 7 juli gaat de tweede editie van Timmerdorp Witmarsum van start. Bijna drie dagen lang kunnen kinderen naar hartenlust timmeren aan hun pallethutten. Maar liefst 90 kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool hebben zich ingeschreven voor Timmerdorp Witmarsum. De kinderen komen uit Arum, Kimswerd, Lollum, Longerhouw, Schettens, Schraard, Witmarsum en Wons.

Met steun van ondernemers en sponsor

Timmerdorp Witmarsum valt niet onder de Karwei timmerdorpen. De gemeenschap van Witmarsum is eraan gewend om zelf activiteiten te organiseren en daarvoor zelf ondersteuning te zoeken. Voor deze tweede editie is dat weer uitstekend gelukt. De aannemers Heeringa en Hofstra uit Witmarsum en Feenstra uit Parrega hebben ons voorzien van pallets, hout, hekwerken, tafels en banken, een bouwkeet, mobiele toiletten en gereedschap. Het Groencentrum Witmarsum en installatiebedrijf Lukkes uit Arum hebben vele pallets verzameld die we gratis mogen gebruiken. Loonbedrijf Haitsma uit Witmarsum stelt machines ter beschikking, zodat we na timmerdorp alles weer snel kunnen opruimen. Bakkerij Posthuma uit Wommels ondersteunt de lunches. Dorpsbelang Witmarsum stelt een tent ter beschikking, zodat iedereen droog kan zitten bij slecht weer. En, de Rotary Club Harlingen steunt ons met een substantieel bedrag.

Prachtige bouwwerken

De kinderen betalen €10 voor bijna drie dagen volledig verzorgd timmeren. Al het eten en drinken is bij deze prijs inbegrepen. Timmerdorp Witmarsum wordt georganiseerd door vijf enthousiaste ouders en tientallen vrijwilligers, in samenwerking met de buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân. De buurtsportcoaches verzorgen op woensdag een sport- en spelmiddag. De locatie van Timmerdorp Witmarsum 2015 is op een aantal vrije bouwkavels in de Dôle II in Witmarsum. Vorig jaar hebben 50 kinderen daar hun hutten gebouwd en het was verbazingwekkend te zien hoe snel ze dat voor elkaar kregen. Tien prachtige bouwwerken hebben ze neergezet in drie dagen. De organisatie verwacht dat er dit jaar zo’n twintig ‘huizen’ zullen staan.