Op 6 en 19 november worden er in Witmarsum en Pingjum activiteiten georganiseerd rondom de kerkhervormer Menno Simons. In Witmarsum de verhalenavond ‘Wie is die Menno toch?’ en in Pingjum de toneelvoorstelling ‘Een ontmoeting met gevolgen’

Verhalenavond: ‘Wie is die Menno toch?’

Hoe vaak rijdt u niet door de Menno Simonsstrjitte en vraagt u zich af: wie is dat toch? Of als u een groep mensen door het dorp ziet lopen, soms de vrouwen met bloemetjesjurk en een kapje. Wat komen die mensen toch doen in dit kleine dorp. Heel goede vragen, want Menno Simons is een BW’er, een beroemde Witmarsumer. Ongeveer 2 miljoen mensen verspreid over de wereld noemen zich Mennonite, naar hem. Ook komen er jaarlijks mensen naar Witmarsum en Pingjum op zoek naar hun roots. Niet alleen komen zij naar de geboorteplaats van Menno Simons, maar vooral naar het gebied waar hun voorouders uit vertrokken zijn op zoek naar een plek om hun geloof te leven.

Wilt u wel eens wat meer weten over Menno Simons? Op maandag 6 november vindt er een avond plaats met verhalen en ruimte voor gesprek in het gebouw van de doopsgezinde gemeente in Witmarsum. Aanvang 19.30 uur. Kosten voor deelname zijn € 7,50, dat is inclusief koffie en thee.

Toneelstuk ‘Een ontmoeting met  gevolgen’

Het toneelstuk gaat over twee vrouwen. De ene vrouw heet Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij is de vrouw van de Nederlandse reformator Menno Simons die op dat moment (rond 1550) een voorman is van een groep kerkverlaters en wordt vervolgd wegens de Reformatie. De andere vrouw – een verre achter -, achter -, achterkleindochter van Geertruydt – heet Geerte de Vries. Zij is op dit moment voorganger in een Doopsgezinde gemeente en neemt hiervan afscheid na haar werkzame leven. Ook zij leeft in een tijd waarin mensen de kerk de rug toekeren en heeft te maken met een krimpende geloofsgemeenschap.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die keuze en op de gevolgen voor de toekomst:

  • Wat heeft het met Geertruydt gedaan dat ze met Menno Simons is getrouwd, in welke omstandigheden kwamen ze terecht en wat was de impact van de vervolgingen voor de Doopsgezinden.
  • Hoe kijkt Geerte terug op haar leven als doopsgezind voorganger, welke onderwerpen gaan haar aan het hart en hoe komt het met de gemeente en het geloofsleven nu ze afscheid neemt van haar gemeente
  • Voor welke waarden streed Menno Simons en is daar nog iets van te merken?

 

COMBIVOORDEEL: verhalenavond én toneelstuk:  € 15,00.