Vrijwilliger bij Aylva State. Iets voor jou?

In Aylva State vinden veel activiteiten plaats waarbij de inzet van vrijwilligers onmisbaar is. Omdat een aantal vrijwilligers stopt zijn wij nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij de activiteiten.


Om welke activiteiten gaat het?

Iemand die ons per  juni  2016 op dinsdag- en/of donderdagmiddag wil assisteren bij de activiteiten die aangeboden worden op de dagbesteding. U moet hierbij denken aan: thee schenken, een praatje maken, assisteren bij de activiteit, koffie drinken, afwassen met bewoners, enzovoorts.

Ook zoeken wij een vrijwilliger die ons wil helpen om de groentetuin te onderhouden. Het gaat om twee kleine stukjes grond waar de bewoners van de dagbesteding groente verbouwen. Samen met een vrijwilliger willen zij dit graag ook deze zomer weer oppakken.


Belangstelling?

Heeft een van bovenstaande activiteiten uw interesse gewekt? Bel of mail dan naar Aylva State en vraag naar Sjoukje Zuidema of Wendy Livsey. Zij kunnen u van meer informatie geven.

Telefonisch via: 0517 531456  of via email: activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl

Heel graag tot ziens in Aylva State