Natuurmonumenten verricht binnenkort werkzaamheden in het Flietsterbosk in Witmarsum. Een bericht van boswachter Sander Veenstra.

In het bos zal de komende tijd gewerkt worden aan de beukenlaan. Het pad dat hier loopt zal dan enige tijd afgesloten zijn. Het afsluiten is nodig om de veiligheid te garanderen.

Het Flietsterbosk is ooit aangeplant met een recreatie- en oogstdoelstelling. Sinds Natuurmonumenten het bos in beheer heeft gekregen heeft het bos meer een natuurdoelstelling gekregen. Dat wil zeggen dat houtoogst geen doelstelling meer is. Maar dat de natuurwaarden van het bos voorop staan.

De recreatiedoelstelling is echter gebleven. Een onderdeel daarvan zijn onder andere de lanen. Zoals de abelenlaan en de beukenlaan. Deze beukenlaan is aan onderhoud toe. Het bos aan weerzijden van de laan nemen het licht weg. Hierdoor kunnen de bomen in de laan niet goed tot groei komen. Daarnaast beginnen de beuken elkaar in de weg te zitten. Ze hebben meer ruimte nodig, zodat er over 100 jaar een statige beukenlaan in het bos staat.

De komende tijd zal aan weerzijden van de laan bomen weggehaald worden. Zodat de bomen in de laan weer licht krijgen. Over 1 of 2 jaar zal de laan uitgedund worden. Dat wil zeggen dat er bomen tussen uit gehaald worden. De werkzaamheden zullen de komende tijd uitgevoerd worden aangezien het broedseizoen voorbij is en het nog niet te nat in het bos is voor de machines.

Het werk zal een paar dagen in beslag nemen. En kan dus voor korte tijd voor wat ongemak zorgen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaand mailadres.

Met vriendelijke groet

Boswachter Sander Veenstra

s.veenstra@natuurmonumenten.nl