In verband met de essentaksterfte zal Natuurmonumenten de komende tijd moeten ingrijpen in het Flietsterbosk.

Essentaksterfte

Sinds een aantal jaren gaan de essen in Nederland op grote schaal dood door een agressieve schimmelziekte. Dit wordt de essentaksterfte genoemd. De essen beginnen van de takken naar de stam toe af te sterven. Dit gaat steeds verder totdat de gehele boom dood is. Doordat de takken als eerste afsterven, beginnen deze geleidelijk van de boom te vallen. Dit levert gevaarlijke situaties op bij de wandelpaden.

Kappen

Door de bomen langs de wandelpaden weg te halen voorkomen we dat er ongelukken gebeuren. In eerste instantie zal het aanblik hierdoor veranderen, maar al binnen enkele jaren zal er een mooie nieuwe bosrand ontstaan. . Er zullen zich verschillende boomsoorten op een natuurlijke manier vestigen en wanneer gewenst, zal er aanvullend nieuw bos worden aangeplant.

Dood hout leeft

Essen die geen gevaar opleveren laten we staan. Voor een bos is het belangrijk dat er ook dood hout aanwezig is. Veel insectensoorten, holenbroeders en vleermuizen zijn hier van afhankelijk. De essen die in de nabije toekomst geen gevaar voor fietsers en wandelaars opleveren mogen dan ook blijven staan.

Fietspad afgesloten

Wanneer er gekapt word in het Flietsterbosk zal een groot deel van de wandelpaden afgesloten worden, afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden. Dit is noodzakelijk ivm levensgevaarlijke situaties die ontstaan bij het vellen van bomen. Hierdoor kunnen tijdelijk hinderlijke situaties voor bezoekers ontstaan. Alvast onze excuses hiervoor.

Vragen?

Bij vragen kunt u mailen met boswachter Sander Veenstra via s.veenstra@natuurmonumenten.nl